Infrastructure Logistics AB

Infrastructure Logistics AB (ILAB) är en ny koncern på den nordiska infrastrukturmarknaden med sitt säte i Malmö.

Koncernen består av ett antal bolag med lång erfarenhet inom infrastrukturlogistik. Koncernen har en ambition att växa genom förvärv och organisk tillväxt i de nordiska länderna. Synergierna av förvärv och organisk tillväxt ska i varje beslut och geografi optimera affärsmöjligheter och verksamheten samt gynna hållbarhet.

Vi är den lokala aktören med en stark entreprenöranda nära marknad och kunder. Vår verksamhet bygger på våra professionella medarbetare som i vår platta organisation tar de hållbara besluten.

Våra beslut i vardagen ska genomsyras av att vi har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Detta gäller såväl miljö, socialt som ekonomiskt.

Ett ledarskap som bygger på laganda och som är tydligt med positiv energi ska prägla möten mellan människor så att man vill jobba med, hos och åt oss.

En modern aktör

Vår målsättning, är att erbjuda hållbara och effektiva Infrastruktur logistiklösningar inom bygg- och anläggningssektorn. Detta genom att erbjuda marknaden helhetslösningar inom verksamhetssegment – som t.ex. Ballast, Recycling, Grundläggning, Markteknik, Rental, Maskiner och Transporter.
Infrastructure Logistics AB

Din samarbetspartner när Miljö och Hållbarhet kommer i första hand

I en värld med ständig tillväxt, ökande miljöpåverkan och resursutnyttjande har vi som nationell och internationell aktör inom logistiksektorn ett mycket stort ansvar när det gäller vårt hållbarhetsarbete. Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan, samt genom att stödja våra kunders miljöarbete, uppfattas som ledande i branschen. För att uppnå detta strävar ILAB efter ett bättre resursutnyttjande genom samarbete med kunder och leverantörer utveckla, optimera projekt- och logistiklösningar.

 

Vi är din specialist på infrastrukturlogistik som täcker hela värdekedjan från leveranser av material och till återvinning av överskottsmassor. Vi erbjuder Er den mest kompletta portföljen av maskiner och bilar med de bästa operatörerna. Vårt fokus är att leverera cirkulära lösningar genom användning av miljövänliga, säkra och moderna maskiner och transporttjänster

Vad vi erbjuder er

Ballast

Inom segmentet erbjuder vi grus- och bergprodukter som fyller kvalitets- och miljökrav för dina aktuella projekt.

Recycling

Recycling är en nyckel för cirkulär ekonomi. Genom att vara med i projekt i tidig fas optimerar vi möjligheten till återanvändning och logistikoptimering av massor.

Vi säkerställer att återanvända material uppfyller samma kvalitets- och miljökrav som jungfruligt material. Vi erbjuder även vattenrening som blir allt viktigare i våra projekt.

Grundläggning & Markteknik

Vi utför injekteringsarbeten, in-situ sanering av förorenade jordar samt traditionell grundläggning så som pålning och spontning. Våra medarbetare har lång erfarenhet och kan erbjuda en hållbar och kostnadseffektiv lösning i både stora som små projekt.

Rental

Rental bidrar till ett hållbart och rationellt resursutnyttjande. En optimerad maskinpark med fokus på effektivitet och bästa miljöprestanda möjliggör ett optimal kapitalbehov och ett optimerat nyttjande i projekten.

Maskin

Vi erbjuder optimerade maskinlösningar med fokus på att minimera miljöbelastning. Vi har tillgång till olika maskintyper som gör att vi kan erbjuda rätt maskiner för olika ändamål såväl i större som mindre projekt.

Transporter

Vi erbjuder logistikoptimerade transportlösningar med fokus på att minimera miljöbelastning. Vi har tillgång till olika fordonstyper som gör att vi kan erbjuda rätt fordon för olika transporter såväl i större som mindre projekt.

I samtliga segment har vi högsta fokus på arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Varumärken i koncernen

eXEMPEL PÅ Referensprojekt
Varumärken _0000_UE
Totalentreprenad med schakt, VA, grundläggning, finplaneringar och utemiljö.
Varumärken _0010_Avfallspartner
Återvinning av gipsavfall och sanering av fastighet
Varumärken _0009_Drottningholm
Levererans av maskiner och kranbilar
Varumärken _0008_GMT
Slagning av ca 18.000 meter betongpålar