Välkommen till
Infralogistic

Infralogistic är en helhetsleverantör av infrastrukturlogistiktjänster.

Med helhetslösningar och fokus på cirkulär ekonomi
erbjuder vi kunder hållbara lösningar på en lokal marknad i Norden.

En hållbar aktör

Vi förser marknaden med hållbara och effektiva lösningar inom bygg- och anläggningssektorn:

  • Recycling
  • Ballast
  • Fabriksbetong
  • Grundläggning & markteknik
  • Maskin
  • Transport & logistik
  • Rental
  • Anläggning

Miljö och hållbarhet

I en värld med ständig tillväxt, ökande miljöpåverkan och resursutnyttjande har vi som nordisk aktör ett mycket stort ansvar när det gäller hållbarhet. Eftersom vi är specialist på infrastrukturlogistik och täcker hela värdekedjan från leveranser av material till återvinning av överskottsmassor kan vi optimera och effektivisera processerna. Vår ambition är att vara med och stödja kundernas hållbarhetsarbete från start till mål.

Vi väljer alltid det mest miljövänliga alternativet när det är möjligt för att i slutändan nå vårt mål om att genomföra all verksamhet med lägsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Vi ska vara den ledande aktören på marknaden!

Vi kan hjälpa er med

Recycling

Hantering och återvinning av överskottsmassor från entreprenader.

Genom att vara med i projekt i tidig fas optimerar vi möjligheten till smart logistik och återanvändning av massor.

Ballast

Produktion och försäljning av grus och bergprodukter för anläggning- och infraprojekt.

Vi använder material som fyller miljökrav för ditt projekt.

Fabriksbetong

Tillverkning och försäljning av fabriksbetong för bygg-, anläggning- och infraprojekt.

Vi använder betong som fyller miljökrav för ditt aktuella projekt.

Grundläggning & markteknik

Grundläggning med pålning och spontning, injektering, in-situ sanering av förorenade jordar och specialteknik.

Vi erbjuder totaltekniska lösningar med den senaste tekniken.

Maskin

Uthyrning av maskiner med förare för anläggning- och infraprojekt.

Vi har tillgång till olika maskintyper som gör att vi kan erbjuda rätt maskin för stora och små projekt.

Transport & logistik

Uthyrning av transporter med förare samt logistiklösningar för anläggning- och infraprojekt.

Vi har tillgång till olika fordonstyper som gör att vi kan erbjuda rätt fordon för olika transporter i stora och små projekt.

Rental

Uthyrning av maskiner utan förare och allt i övriga bygg- & anläggningsprodukter som ni kan behöva till ert projekt.

Anläggning

Tjänster inom anläggning

Vi har alltid högsta fokus på hållbarhet, arbetsmiljö och säkerhet.

Nyheter

Våra företag

Infralogistic är en grupp med lokala mästare som drivs självständigt. Genom tät samverkan och väletablerade lokala och regionala partnerskap kan vi erbjuda marknaden effektiva och hållbara helhetslösningar.

Referensprojekt

Varumärken _0000_UE
Totalentreprenad med schakt, VA, grundläggning, finplaneringar och utemiljö.
Varumärken _0010_Avfallspartner
Återvinning av gipsavfall och sanering av fastighet
Varumärken _0009_Drottningholm
Levererans av maskiner och kranbilar
Varumärken _0008_GMT
Slagning av ca 18.000 meter betongpålar