Infralogistic

Finansiell information

Legal finansieringsstruktur

Infralogistic är en bolagsgrupp med lokala mästare. Våra företag drivs självständigt och som del av en gemensam grupp där vi genom samverkan mellan bolagen kan erbjuda marknaden helhetslösningar inom infrastrukturlogistik.

Legalt är bolagsgruppens finansieringsstruktur indelad i (1) obligationsfinansiering och (2) bankfinansiering. Syftet med finansieringsstrukturen är att öka gruppens finansiella flexibilitet samtidigt som koncernens genomsnittliga finansieringskostnad sjunker.

Infralogistic har en tydlig förvärvsstrategi kombinerat med organisk tillväxt för att bli en optimal leverantör på varje vald lokal marknad.

Av regulatoriska skäl kopplade till obligationsfinansieringen publiceras pressmeddelanden och finansiella rapporter isolerat för de bolag som ligger under obligationsfinansieringsstrukturen. Legalt ligger obligationsfinansieringen under bolaget MidCo Infrastructure Logistic AB.

 

Pressmeddelanden

REGULATORISKA PRESSMEDDELANDEN - Dessa pressmeddelanden berör endast de obligationsfinansierade bolagen inom koncernen om inget annat anges.

Pressmeddelande 2023-11-30 – Infralogistic presenterar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023

Pressmeddelande 2023-11-20 – Infralogistic har utsett ny revisor

Pressmeddelande 2023-08-31 – Infralogistic presenterar kvartalsrapport för andra kvartalet 2023

Pressmeddelande 2023-05-31 – Infralogistic presenterar kvartalsrapport för första kvartalet 2023

Pressmeddelande 2023-05-24 – MidCo Infrastructure Logistics publicerar årsredovisning för 2022

Pressmeddelande 2023-05-17 – Publicering av MidCo Infrastructure Logistics AB:s årsredovisning senareläggs

Pressmeddelande 2023-04-30 – Infralogistic årsredovisning kommer att publiceras vecka 20 den 17 maj 2023

Pressmeddelande 2022-12-23 – Infralogistic presenterar kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2022

Pressmeddelande 2022-12-23 – Rättelse Infralogistic kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande 2022-11-30 – Infralogistic presenterar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande 2022-11-30 – Infralogistic etablerar ytterligare ett förvärvsbolag
Pressmeddelande 2022-08-30 – Infralogistic presenterar halvårsrapport för första halvåret 2022

Pressmeddelande 2022-05-30 – Infralogistic presenterar kvartalsrapport för första kvartalet 2022

Pressmeddelande 2022-04-27 – Infralogistic publishes approved bond prospectus in anticipation of listing of its bonds on Nasdaq Stockholm

ICKE-REGULATORISKA PRESSMEDDELANDEN

Pressmeddelande 2023-11-01 – Framgångsrik kundundersökning visar på vikten av bra medarbetare

Pressmeddelande 2022-06-13 -Infralogistic förvärvar Umeå Entreprenad AB

Pressmeddelande 2022-05-25 -Infralogistic förvärvar Antonssons Mark & Entreprenad AB

Pressmeddelande 2022-04-14 – Angående notering av obligationer

Pressmeddelande 2022-03-30 – Infralogistic förvärvar Hisings-Backa Åkeri AB

Pressmeddelande 2022-02-28 – Infralogistic presenterar kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2021

Pressmeddelande 2022-02-11 – Infralogistic Infralogistic förvärvar Aspen Maskinuthyrning AB

Pressmeddelande 2022-02-02 – Infralogistic successfully places additional bonds of SEK 200 million under its existing bond

Pressmeddelande 2022-01-19 – Infralogistic receives consent from bondholders in its written procedure

Pressmeddelande 2021-12-29 – Infralogistic förvärvar A. Granlunds Grävmaskiner AB
Pressmeddelande 2021-12-29 – Infralogistic förvärvar Avfallspartner Sverige AB

Pressmeddelande 2021-12-22 – Infralogistic launches written procedure

Pressmeddelande 2021-11-23 – Infralogistic förvärvar Drottningholms Entreprenad AB

Pressmeddelande 2021-11-11 – Infralogistic presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Pressmeddelande 2021-09-17 – Infralogistic presenterar halvårsrapport för januari – juni 2021

Finansiella poster

Dessa finansiella poster berör endast de obligationsfinansierade bolagen inom koncernen om inget annat anges.

Delårsrapport – Q3 2023

Delårsrapport – Q2 2023

Delårsrapport – Q1 2023

Annual Financial Statement 2022

Delårsrapport – Q4 2022

Delårsrapport – Q3 2022

Delårsrapport – Q2 2022

Delårsrapport – Q1 2022

Delårsrapport – Q4 2021

Delårsrapport – Q3 2021

Delårsrapport – Q2 2021

Prospekt för obligationslån

MidCo Infrastructure Logistics AB (publ) – Listing Prospectus

Annual Financial Statements 2021

Certificate of Registration
Articles of Association

Villkor för obligationslån

Amended and Restated Terms and Conditions Bond Issue – 2022-01-19

Terms and Conditions Bond Issue – 2021-03-08

Övrig information

Hållbarhetsrapport 2022 PJ CH Invest – 2023-04-27