Infralogistics

Finansiell information

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2021-12-29 – Infralogistic förvärvar A. Granlunds Grävmaskiner AB
Pressmeddelande 2021-12-29 – Infralogistic förvärvar Avfallspartner Sverige AB

Pressmeddelande 2021-12-22 – Infralogistic launches written procedure

Pressmeddelande 2021-11-23 – Infralogistic förvärvar Drottningholms Entreprenad AB

Pressmeddelande 2021-11-11 – Infralogistic presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Pressmeddelande 2021-09-17 – Infralogistic presenterar halvårsrapport för januari – juni 2021

Pressmeddelande 2021-03-08 – ILAB startar i Malmö

Pressmeddelande 2021-03-07 – ILAB har en hemsida

Villkor för obligationslån

Terms and Conditions Bond Issue – 2021-03-08

Finansiella poster

Delårsrapport – Q3 2021

Delårsrapport – Q2 2021

Delårsrapport – Q1 2021

Årsbokslut 2020

Årsbokslut 2019