Infralogistic förvärvar A. Granlunds Grävmaskiner AB

Infralogistic etablerar sig i Sörmland genom att ingå avtal om förvärv av A. Granlunds Grävmaskiner AB. A. Granlunds Grävmaskiner AB tillhandahåller entreprenadmaskiner och transporttjänster såväl genom egenägda resurser som genom samarbetspartners. Med förvärvet följer 34 kompetenta medarbetare och en modern maskinpark.