Infralogistic förvärvar Hisings-Backa Åkeri AB

Infralogistic fortsätter att utveckla sin verksamhet i Göteborgsregionen genom att ingå avtal om förvärv av Hisings-Backa Åkeri AB. Hisings-Backa Åkeri AB tillhandahåller maskin-, transport- och logistiktjänster relaterat till bygg- och anläggningsbranschen. Med förvärvet följer 25 kompetenta medarbetare.