Infralogistic förvärvar Avfallspartner Sverige AB

Infralogistic etablerar sig i Östergötland genom att ingå avtal om förvärv av Avfallspartner Sverige AB. Avfallspartner Sverige AB tillhandahåller tjänstebaserade lösningar inom hantering av återvinning och förorenade massor och produkter. Med förvärvet följer 4 kompetenta medarbetare.