Infralogistic förvärvar Umeå Entreprenad AB

Infralogistic etablerar verksamhet i Umeå i samband med ingåendet av avtal om förvärv av Umeå Entreprenad AB med dotterbolag. 

Umeå Entreprenad AB är ett lokalt mark- och anläggningsföretag och i samband med förvärvet välkomnar vi ett 60-tal kompetenta medarbetare.