Infralogistic förvärvar Antonssons Mark & Entreprenad AB

Infralogistic fortsätter att utveckla sin verksamhet i Skåne genom att ingå avtal om förvärv av Antonssons Mark & Entreprenad AB.

Antonssons Mark & Entreprenad AB är ett lokalt mark- och anläggningsföretag och i samband med förvärvet följer 89 kompetenta medarbetare.