Infralogistic förvärvar Drottningholms Entreprenad AB

Infralogistic etablerar sig i Stockholmsområdet genom att ingå avtal om förvärv av Drottningholm Entreprenad AB. Drottningholm Entreprenad AB tillhandahåller maskin- och transporttjänster genom såväl egenägda resurser som genom samarbetspartners. Med förvärvet följer 76 kompetenta medarbetare och en modern maskinpark.